Kampanjsida

Att vara framgångsrik som varumärke handlar om att förmedla sin story på allra bästa sätt. Helt enkelt att få människor att förstå vad man gör och varför man gör det. Kan man också göra det med så kraftfulla intryck som möjligt så förflyttar man sin åskådare längre.

En smart kampanjsida är ett perfekt digitalt kommunikationsverktyg att få fram ett specifikt budskap på ett fokuserat, kraftfullt och tydligt sätt. Alla större varumärken och företag har idag en hemsida som sitt grundläggande och naturliga kanal för att kommunicera med omvärlden. Men ibland vill man nå ut med ett specifikt budskap som är aktuellt under en kortare tidsperiod och då är kampanjsidan ett perfekt verktyg för det ändamålet. Det ger en möjlighet att sprida budskapet fokuserat och att på ett enkelt men tydligt sätt leda besökaren rakt in i kärnan på det man villl kommunicera.

Vi vet precis hur kraftfulla kampanjsidor är då vi designat och utvecklat sådana åt våra kunder sedan 2006. Om du vill se exempel på några kampanjer som vi har skapat så klicka här

Det finns flera bra användningsområden för  kampanjsidor:

  • Kampanj som bygger på interaktion/spel (exempel på ett quiz).
  • Kampanj byggd utifrån tävling (exempel på interaktiv tävling).
  • Kampanj som informerar om tidsbegränsat event (exempel på eventsida).
  • Utbildande budskap med syfte att bygga engagemang (exempel på infosida).

”Quality is not an act, it is a habit”
Aristotle

När vi skapar en kampanjsida för våra kunder tillämpar vi samma grundprinciper som vi gör i alla våra projekt. Det handlar till 100% om att skapa förflyttning och engagemang för besökaren. Först då bygger man verkligen ett varumärke digitalt. För att nå dit bygger vi våra tankar utifrån följande principer:

90/10 regeln – 90% av lösningen ska handla om besökarens upplevelse, 10% om varumärket. Då uppnår vi den effekt som vi eftersträvar. För om besökaren uppskattar upplevelsen så uppskattar hen varumärket som bjöd på upplevelsen. Slutresultatet? 100% nytta  för varumärket.

Rolighetsfaktorn – Vi måste göra det roligt för besökaren. Idag innehåller den digitala världen ett oräkneligt antal möjligheter till en bättre upplevelse, och säkert också på kortare tid. Så vi måste skapa lösningar som är engagerande, roliga och lärorika. Annars går besökaren någon annanstans. Och just det kan vi.  

Fighten – Varje lösning och varje upplevelse mår bra av att ha ett tydligt budskap, det som vi brukar kalla ”ta fighten”. Besökaren måste kunna identifiera sig med budskapet,förstå det och vilja ”ta fighten” tillsammans med oss! Arvid Nordquist tar fighten för kaffe som produceras på ett schysst sätt och Liseberg fightas för att alltid ge sina kunder en kul upplevelse. Det är fighterna vi tar upp i kampanjsidorna! Poängen är att vara tydlig med vad man ber sina besökare att spendera sin värdefulla tid på.

Klanen – Man ska alltid ta hand om sin besökare. Och det gör man bäst om man ser besökaren som sin klan och bekräftar hen genom att ge hen en fight som engagerar. På det sättet tar vi tillsammans hand om hela besöket och optimerar upplevelsen hela vägen från A till B.

Frågor och funderingar?

Prata med Michael Dabrowski, vår VD. Han vet det mesta om kampanjsidor. Du når honom via: